slide 1

Návrhy interiérů

Člověk je velmi ovlivněn prostředím, které ho obklopuje. Zároveň však jakýkoliv interiér musí člověku sloužit podle jeho účelu. A v neposlední řadě by měl interiér svého majitele reprezentovat. K tomu všemu je nutno přihlédnout při prvotním rozhodování o zařízení jak rezidečních, obchodních, relaxačních, restauračních, tak i administrativních interiérů. Z těchto důvodů se velmi pečlivě zaměřujeme na to, abychom co nejlépe poznali všechny potřeby našich klientů.

Vše tedy začíná velmi pečlivou analýzou potřeb klienta, následuje půdorysná dispozice navrhovaného prostoru, a dále pak vhodný výběr barev, materiálů a doplňků. Rovněž klademe velký důraz na akustiku navrhovaných prostor. Interiér můžeme vybavit mobiliářem významných světových výrobců, lokálních značek, či zcela atypickými kusy vlastního designu, pro které vyhotovíme výrobní dokumentaci. Zpracováváme projekty jakéhokoliv rozsahu, od jedné kanceláře až po celé administrativní budovy o kapacitě tísíců pracovních míst.

Příklad návrhu kancelářského interiéru:

Fáze půdorysné studie (spaceplanning):

Virtual Fiction

Vizualizace

Virtual Fiction

Realizace

Virtual Fiction

Příklad návrhu atypického mobiliáře:

Výkresová dokumentace

Virtual Fiction

Vizualizace

Virtual Fiction

Realizace

Virtual Fiction

Kontakt

Virtual Fiction
Hajní 1354
198 00 Praha 9
Česká republika

Radek Průša   tel. (+420) 603 520 719   email: prusa@virtual-fiction.cz
Jan Apl   tel. (+420) 777 617 215  emial: apl@virtual-fiction.cz

Copyright © 2020 Virtual Fiction